tots els expedients

Ves enrere LLÍRIA i ANDILLA. Anunci pel qual se sotmeten a IP les sol·licituds d'autorització d'implantació en SNU, AAP, AAC, corresponents a una central fotovoltaica denominada «FV GODELLETA 10» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència màxima pic: 49,951MWp, potència nominal dels inversors: 49,14MWn i capacitat d'accés concedida: 45MW, sotmesa a avaluació d'impacte ambiental.

LLÍRIA i ANDILLA. Anunci pel qual se sotmeten a IP les sol·licituds d'autorització d'implantació en SNU, AAP, AAC, corresponents a una central fotovoltaica denominada «FV GODELLETA 10» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència màxima pic: 49,951MWp, potència nominal dels inversors: 49,14MWn i capacitat d'accés concedida: 45MW, sotmesa a avaluació d'impacte ambiental.