tots els expedients

Ves enrere LLÍRIA, VILLAR DEL ARZOBISPO, CASINOS. Informació pública de les sol·licituds d'implantació en SNU, AAP, AAC, ocupació VVPP i DUPc de la central fotovoltaica «GODELLETA 18» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència móds. fotovol. 24,99 MW, potència inversors 24,57 MW i capacitat d'accés 21,3 MW i sotmesa a avaluació d'impacte ambiental ordinària

LLÍRIA, VILLAR DEL ARZOBISPO, CASINOS. Informació pública de les sol·licituds d'implantació en SNU, AAP, AAC, ocupació VVPP i DUPc de la central fotovoltaica «GODELLETA 18» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència móds. fotovol. 24,99 MW, potència inversors 24,57 MW i capacitat d'accés 21,3 MW i sotmesa a avaluació d'impacte ambiental ordinària