tots els expedients

Ves enrere LA ROMANA. Resolució STIEM atorgant a SG IBERIA 2020, S.L.U. AI en sòl no urbanitzable, AAP, AAC i aprovant pla de desmantellament i restauració de terreny afectat, d'una central fotovoltaica i infraestructura d'evacuació, a LA ROMANA (Alacant), de potència instal·lada 1.250 kWn i potència dels mòduls fotovoltaics de 1.280,40 kW, denominada “PSFV FUENTE LOCA”. ATALFE/2022/43/03.

LA ROMANA. Resolució STIEM atorgant a SG IBERIA 2020, S.L.U. AI en sòl no urbanitzable, AAP, AAC i aprovant pla de desmantellament i restauració de terreny afectat, d'una central fotovoltaica i infraestructura d'evacuació, a LA ROMANA (Alacant), de potència instal·lada 1.250 kWn i potència dels mòduls fotovoltaics de 1.280,40 kW, denominada “PSFV FUENTE LOCA”. ATALFE/2022/43/03.