tots els expedients

Ves enrere LA ROMANA. Resoluc STIEM Alacant atorgant a SG IBERIA 2023, SLU autorizac implantac sòl no urb, autorizac admin prèvia, autorizac admin construcc, i s'aprova pla desmantellament i restauració del terreny i entorn afectat, de CSF i infraestructura evacuació, potència instal·lada 990 kwn i potencia mòduls fotovoltaics 990 Kw, denominada “PSF LA POLSEGUERA”. Expediente ATALFE/2022/25/03.

LA ROMANA. Resoluc STIEM Alacant atorgant a SG IBERIA 2023, SLU autorizac implantac sòl no urb, autorizac admin prèvia, autorizac admin construcc, i s'aprova pla desmantellament i restauració del terreny i entorn afectat, de CSF i infraestructura evacuació, potència instal·lada 990 kwn i potencia mòduls fotovoltaics 990 Kw, denominada “PSF LA POLSEGUERA”. Expediente ATALFE/2022/25/03.