tots els expedients

Ves enrere LA ROMANA. Resoluc STIEM Alacant atorgant a SG IBERIA 2021, SLU autorizac implantac sòl no urb, autorizac admin prèvia, autorizac admin construcc, i s'aprova pla desmantellament i restauració del terreny i entorn afectat, de CSF i infraestructura evacuació, potència instal·lada 990 kW i potencia mòduls fotovoltaics de 990Kw,” PSF LOS POMARES”. ATALFE/2022/5/03.

LA ROMANA. Resoluc STIEM Alacant atorgant a SG IBERIA 2021, SLU autorizac implantac sòl no urb, autorizac admin prèvia, autorizac admin construcc, i s'aprova pla desmantellament i restauració del terreny i entorn afectat, de CSF i infraestructura evacuació, potència instal·lada 990 kW i potencia mòduls fotovoltaics de 990Kw,” PSF LOS POMARES”. ATALFE/2022/5/03.