tots els expedients

Ves enrere JARAFUEL. Resolució de la DGIEM atorgant a ACCIONA GENERACION RENOVABLE S.A.O. AAP,AAC i pla desmantellament CF a Jarafuel (València), de 25,740 MWn/28,753 MWp,“FV AYORA I”,  inclosa la infraestructura d'evacuació fins a la SET COL·LECTORA“Ayora Solar” 132/30 kV, i es desestima la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació.  Exp. ATALFE/2020/11

JARAFUEL. Resolució de la DGIEM atorgant a ACCIONA GENERACION RENOVABLE S.A.O. AAP,AAC i pla desmantellament CF a Jarafuel (València), de 25,740 MWn/28,753 MWp,“FV AYORA I”,  inclosa la infraestructura d'evacuació fins a la SET COL·LECTORA“Ayora Solar” 132/30 kV, i es desestima la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació.  Exp. ATALFE/2020/11