tots els expedients

Ves enrere GAIANES. Resolució del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, denegant a GARMO RENOVABLES 2020 I S.L. AAP, AAC i AI en sòl no urbanitzable, corresponent a la central fotovoltaica “FV Gayanes Solar”, de 2,25 MW de potència instal·lada, i la seua infraestructura d'evacuació a la xarxa de distribució d'energia elèctrica, situada a Gaianes. Expedient ATALFE/2022/23/03.

GAIANES. Resolució del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, denegant a GARMO RENOVABLES 2020 I S.L. AAP, AAC i AI en sòl no urbanitzable, corresponent a la central fotovoltaica “FV Gayanes Solar”, de 2,25 MW de potència instal·lada, i la seua infraestructura d'evacuació a la xarxa de distribució d'energia elèctrica, situada a Gaianes. Expedient ATALFE/2022/23/03.