tots els expedients

Ves enrere ELX. Resolució STIEM atorgant a PYSDI SOLAR, S.L. AI, AAP, AAC i aprovació pla desmantellament de CF FV SALADAS V, potència instal·lada 1,8 MW, i infraestructura d'evacuació exclusiva d'esta, i part d'infraestructura a cedir al gestor de la xarxa de distribució, en particular, centre de seccionament i línia subterrània 20 kV DC fins al PAC amb la xarxa de distribució. ATALFE/2022/53/03.

ELX. Resolució STIEM atorgant a PYSDI SOLAR, S.L. AI, AAP, AAC i aprovació pla desmantellament de CF FV SALADAS V, potència instal·lada 1,8 MW, i infraestructura d'evacuació exclusiva d'esta, i part d'infraestructura a cedir al gestor de la xarxa de distribució, en particular, centre de seccionament i línia subterrània 20 kV DC fins al PAC amb la xarxa de distribució. ATALFE/2022/53/03.