tots els expedients

Ves enrere ELX. Resolució STIEM atorgant a CIVITAS SOLAR, S.L., AI, AAP, AAC i aprovació pla desmantellament de CF “FV CIVITAS”, potència 1,981 MW, i infraestructura d'evacuació exclusiva d'esta, i part d'infraestructura a cedir al gestor de la xarxa de distribució, en particular, centre de seccionament i línia aeri-subterrània 20 kV DC fins al PAC amb la xarxa de distribució. ATALFE/2020/176.

ELX. Resolució STIEM atorgant a CIVITAS SOLAR, S.L., AI, AAP, AAC i aprovació pla desmantellament de CF “FV CIVITAS”, potència 1,981 MW, i infraestructura d'evacuació exclusiva d'esta, i part d'infraestructura a cedir al gestor de la xarxa de distribució, en particular, centre de seccionament i línia aeri-subterrània 20 kV DC fins al PAC amb la xarxa de distribució. ATALFE/2020/176.