tots els expedients

Ves enrere ELX. Resolució de la DGIEM, declarant la pèrdua sobrevinguda objecte de les sol·licituds de AAP, AAC, AI en sòl no urbanitzable i DUP a la CF “SANTA ANNA II”, de 20,05 MW, de la mercantil GREENALIA SOLAR POWER SANTA ANNA II SLU, inclosos diversos ramals de MT de 30 kV fins a la “SET SANTA ANNA II” 30/132 kV i una línia aèria de 132 kV per a evacuar l'energia generada. Expedient ATALFE/2020/62.

ELX. Resolució de la DGIEM, declarant la pèrdua sobrevinguda objecte de les sol·licituds de AAP, AAC, AI en sòl no urbanitzable i DUP a la CF “SANTA ANNA II”, de 20,05 MW, de la mercantil GREENALIA SOLAR POWER SANTA ANNA II SLU, inclosos diversos ramals de MT de 30 kV fins a la “SET SANTA ANNA II” 30/132 kV i una línia aèria de 132 kV per a evacuar l'energia generada. Expedient ATALFE/2020/62.