tots els expedients

Ves enrere ELX. Anunci pel qual se sotmeten a nova informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, AAP i AAC, ocupació de vies pecuàries, d'una central fotovoltaica denominada “PSF SALADES” i la seua infraestructura d'evacuació, i la DUP, en concret, de la línia d'evacuació exclusiva del promotor, amb potència a instal·lar 1,4 MW. Expedient ATALFE/2022/63/03

ELX. Anunci pel qual se sotmeten a nova informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, AAP i AAC, ocupació de vies pecuàries, d'una central fotovoltaica denominada “PSF SALADES” i la seua infraestructura d'evacuació, i la DUP, en concret, de la línia d'evacuació exclusiva del promotor, amb potència a instal·lar 1,4 MW. Expedient ATALFE/2022/63/03