tots els expedients

Ves enrere ELX. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, corresponents a una central fotovoltaica denominada “FV EL TENDRE II” i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar 3,2 MW, a Elx. Expedient ATALFE/2022/31/03.

ELX. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, corresponents a una central fotovoltaica denominada “FV EL TENDRE II” i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar 3,2 MW, a Elx. Expedient ATALFE/2022/31/03.