tots els expedients

Ves enrere ELDA. Resolució DGEM per la qual s'atorga a MIRLO BLANCO RENOVABLES, S.L., A.I, A.A.P., A.A.C., i s'aprova el pla de desmantellament i restauració de l'entorn per a una central fotovoltaica, a Elda (Alacant), de potència 23,94 MWn, denominada “PSF Idella”, inclosa la infraestructura d'evacuació, i es declara DUP en la línia elèctrica d'evacuació en 66 kV. Expedient ATALFE/2021/43.

ELDA. Resolució DGEM per la qual s'atorga a MIRLO BLANCO RENOVABLES, S.L., A.I, A.A.P., A.A.C., i s'aprova el pla de desmantellament i restauració de l'entorn per a una central fotovoltaica, a Elda (Alacant), de potència 23,94 MWn, denominada “PSF Idella”, inclosa la infraestructura d'evacuació, i es declara DUP en la línia elèctrica d'evacuació en 66 kV. Expedient ATALFE/2021/43.