tots els expedients

Ves enrere ELDA, NOVELDA I PETRER. Resolució DGEM per la qual s'atorga a PREVAL RENEWABLE 2, S.L., A.A.P. per a una central fotovoltaica denominada “PSF El Lobo”, de potència instal·lada 36,08 MWn a situar a Elda, Novelda i Petrer (Alacant), i per a la seua infraestructura d'evacuació constituïda per la “ST El Lobo” 30/66 kV i la línia d'evacuació 66 kV fins a la “ST Petrel”. Expedient ATREGI/2020/101/03.

ELDA, NOVELDA I PETRER. Resolució DGEM per la qual s'atorga a PREVAL RENEWABLE 2, S.L., A.A.P. per a una central fotovoltaica denominada “PSF El Lobo”, de potència instal·lada 36,08 MWn a situar a Elda, Novelda i Petrer (Alacant), i per a la seua infraestructura d'evacuació constituïda per la “ST El Lobo” 30/66 kV i la línia d'evacuació 66 kV fins a la “ST Petrel”. Expedient ATREGI/2020/101/03.