tots els expedients

Ves enrere ELX. Resolució STIEM atorgant a ISIS POWER, S.L. autorització implantació sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa construcció i aprovació pla de desmantellament i restauració, de CSF i infraestructura evacuació, a Elx, potència instal·lada 3.000 kW i dels mòduls fotovoltaics de 3.137,4 kW, “PERLETA II”. ATALFE/2021/70.

ELX. Resolució STIEM atorgant a ISIS POWER, S.L. autorització implantació sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa construcció i aprovació pla de desmantellament i restauració, de CSF i infraestructura evacuació, a Elx, potència instal·lada 3.000 kW i dels mòduls fotovoltaics de 3.137,4 kW, “PERLETA II”. ATALFE/2021/70.