tots els expedients

Ves enrere ELX. Resolució STIEM atorgant a HIPERION ENERGY, S.L. autorizac implantac sòl no urb, autorizac administ prèvia, autorizac administ construcció i pla de desmantellament i restauració de central producció energia elèctrica fotovoltaica i infraestructura de evacuac, a Elx, pot instal·lada 4.400 kWn i pot mòduls fotovoltaics 4.713,8 kWp, “FV SALADAS I”. ATALFE/2021/72.

ELX. Resolució STIEM atorgant a HIPERION ENERGY, S.L. autorizac implantac sòl no urb, autorizac administ prèvia, autorizac administ construcció i pla de desmantellament i restauració de central producció energia elèctrica fotovoltaica i infraestructura de evacuac, a Elx, pot instal·lada 4.400 kWn i pot mòduls fotovoltaics 4.713,8 kWp, “FV SALADAS I”. ATALFE/2021/72.