tots els expedients

Ves enrere ELX. Resolució del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, per la qual es denega a PYSDI SOLAR S.L., autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i autorització d'implantació en sòl no urbanitzable corresponent a la central solar generadora fotovoltaica denominada “FV SALADES 5” en terme municipal d'Elx. Expte ATALFE/2020/69

ELX. Resolució del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, per la qual es denega a PYSDI SOLAR S.L., autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i autorització d'implantació en sòl no urbanitzable corresponent a la central solar generadora fotovoltaica denominada “FV SALADES 5” en terme municipal d'Elx. Expte ATALFE/2020/69