tots els expedients

Ves enrere EL PINÓS. Resolució STIEM atorgant a HELIADES FOTOVOLTAICA 1, S.L., A.I. en sòl no urbanitzable, AAP, AAC. Aprovació, desmantellament i restauració terreny afectat per a una central fotovoltaica, al Pinós, potència instal·lada 4,928 MW, denominada “PSF HELIADES”, inclosa la infraestructura d'evacuació d'ús exclusiu, i DUP d'esta infraestructura d'evacuació. ATALFE/2021/87.

EL PINÓS. Resolució STIEM atorgant a HELIADES FOTOVOLTAICA 1, S.L., A.I. en sòl no urbanitzable, AAP, AAC. Aprovació, desmantellament i restauració terreny afectat per a una central fotovoltaica, al Pinós, potència instal·lada 4,928 MW, denominada “PSF HELIADES”, inclosa la infraestructura d'evacuació d'ús exclusiu, i DUP d'esta infraestructura d'evacuació. ATALFE/2021/87.