tots els expedients

Ves enrere DOLORES. Resolució STIEM, denegant a PROMOCIONES UNIONESA, S.L.U., autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció a una central fotovoltaica “FV LLOBREGALES” i la seua infraestructura d'evacuació, potència 3.500 kW, a situar en les parcel·les 20, 22 i 25 del polígon 4 de Dolores. Expedient ATALFE/2020/180.

DOLORES. Resolució STIEM, denegant a PROMOCIONES UNIONESA, S.L.U., autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció a una central fotovoltaica “FV LLOBREGALES” i la seua infraestructura d'evacuació, potència 3.500 kW, a situar en les parcel·les 20, 22 i 25 del polígon 4 de Dolores. Expedient ATALFE/2020/180.