tots els expedients

Ves enrere CREVILLENT. ATALFE/2022/54/03 Resolució del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant que atorga a COOP. ELÉCTRICA BENÉFICA SAN FRANCISCO DE ASIS, COOP. V. autoriTz de implant en sòl no urb, AAP, AAC i DESM i REST ENTORN, d'una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica i de la seua infraestructura d'evacuació, “CAMPILLO” TM CREVILLENT (Alacant)

CREVILLENT. ATALFE/2022/54/03 Resolució del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant que atorga a COOP. ELÉCTRICA BENÉFICA SAN FRANCISCO DE ASIS, COOP. V. autoriTz de implant en sòl no urb, AAP, AAC i DESM i REST ENTORN, d'una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica i de la seua infraestructura d'evacuació, “CAMPILLO” TM CREVILLENT (Alacant)