tots els expedients

Ves enrere CREVILLENT. Resolució STIEM atorgant a FERES ENERGY, S.L. autorització d'implantació en sòl no urb., AAP, AAC i aprovant pla de desmantellament i restauració terreny i entorn afectat, d'una CF i la seua infraestructura evacuació, potència instal·lada 8.000 kWn i potència dels mòduls fotovoltaics de 9.882,180 kWp, denominada “BOCH I”, sotmesa a avaluació ambiental i DUP. ATALFE/2020/31

CREVILLENT. Resolució STIEM atorgant a FERES ENERGY, S.L. autorització d'implantació en sòl no urb., AAP, AAC i aprovant pla de desmantellament i restauració terreny i entorn afectat, d'una CF i la seua infraestructura evacuació, potència instal·lada 8.000 kWn i potència dels mòduls fotovoltaics de 9.882,180 kWp, denominada “BOCH I”, sotmesa a avaluació ambiental i DUP. ATALFE/2020/31