tots els expedients

Ves enrere CREVILLENT. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, corresponents a una central fotovoltaica denominada “PSFV AMOROS”, i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència instal·lada de 800 kW, a CREVILLENT. Expedient ATALFE/2023/21/03

CREVILLENT. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, corresponents a una central fotovoltaica denominada “PSFV AMOROS”, i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència instal·lada de 800 kW, a CREVILLENT. Expedient ATALFE/2023/21/03