tots els expedients

Ves enrere CASTALLA, TIBI, SANT VICENT DEL RASPEIG I MUTXAMEL. Anunci d'informació pública de les sol·licituds autorització implantació sol no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa construcció, corresponent a CSF «FV KENERJONA I» i infraestructura evacuació, potència 40,8 MW, sotmesa a avaluació impacte ambiental ordinària. Expedient ATALFE/2022/50/03

CASTALLA, TIBI, SANT VICENT DEL RASPEIG I MUTXAMEL. Anunci d'informació pública de les sol·licituds autorització implantació sol no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa construcció, corresponent a CSF «FV KENERJONA I» i infraestructura evacuació, potència 40,8 MW, sotmesa a avaluació impacte ambiental ordinària. Expedient ATALFE/2022/50/03