tots els expedients

Ves enrere CASTALLA I IBI. Anunci d'informació pública de les sol·licituds autorització implantació sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa construcció, d'una CSF «FV KENERJONA II» infraestructura evacuació i *DUP de la línia d'evacuació exclusiva del promotor, potència 40,8 MW, sotmesa a avaluació impacte ambiental ordinària.Expedient ATALFE/2022/51/03

CASTALLA I IBI. Anunci d'informació pública de les sol·licituds autorització implantació sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa construcció, d'una CSF «FV KENERJONA II» infraestructura evacuació i *DUP de la línia d'evacuació exclusiva del promotor, potència 40,8 MW, sotmesa a avaluació impacte ambiental ordinària.Expedient ATALFE/2022/51/03