tots els expedients

Ves enrere BUFALI- L´OLLERIA. Informació pública sol·licitud Autorització implantació en sòl no urbanitzable, AAP, AAC i DUP, central fotovoltaica "PS IM2 BUFALI-PALOMAR I i II" i línia d'evacuació 20Kv, potència max. 11,21 MW, potència nominal 9,6 MW i capacitat d'accés 9,6 MW. Exp. ATALFE/2020/65

BUFALI- L´OLLERIA. Informació pública sol·licitud Autorització implantació en sòl no urbanitzable, AAP, AAC i DUP, central fotovoltaica "PS IM2 BUFALI-PALOMAR I i II" i línia d'evacuació 20Kv, potència max. 11,21 MW, potència nominal 9,6 MW i capacitat d'accés 9,6 MW. Exp. ATALFE/2020/65