tots els expedients

Ves enrere BIAR. Resolució de la Direcció General d'Energia i Mines, desestimant les sol·licituds AI en sòl no urbanitzable, AAP, AAC i DUP, formulades per ES GENERACIÓ VERDA 2, S.L., per a una central fotovoltaica “PSF SAFARICH”, de 47.289 kW de potència instal·lada, a situar en el polígon 6, parcel·les 15, 16, 17, 19 i 22 de Biar, Alacant, i la seua infraestructura d'evacuació. Expedient ATALFE/2020/82.

BIAR. Resolució de la Direcció General d'Energia i Mines, desestimant les sol·licituds AI en sòl no urbanitzable, AAP, AAC i DUP, formulades per ES GENERACIÓ VERDA 2, S.L., per a una central fotovoltaica “PSF SAFARICH”, de 47.289 kW de potència instal·lada, a situar en el polígon 6, parcel·les 15, 16, 17, 19 i 22 de Biar, Alacant, i la seua infraestructura d'evacuació. Expedient ATALFE/2020/82.