tots els expedients

Ves enrere BIAR. Resoluc STIEM Alacant atorgant a ELECTRICA NUESTRA SEÑORA DE GRACIA, S.C.V.. autorizac. implantac. sòl no urb., autorizac. admin. prèvia, autorizac. admin. Construcc., i s'aprova pla desmantellament i restauració del terreny i entorn afectat d`una central fotovoltaica i la seua infraestructura d`evacuació, potència instal·lada 3,5MW, “PSF EL TOLL”. ATALFE/2022/15/03

BIAR. Resoluc STIEM Alacant atorgant a ELECTRICA NUESTRA SEÑORA DE GRACIA, S.C.V.. autorizac. implantac. sòl no urb., autorizac. admin. prèvia, autorizac. admin. Construcc., i s'aprova pla desmantellament i restauració del terreny i entorn afectat d`una central fotovoltaica i la seua infraestructura d`evacuació, potència instal·lada 3,5MW, “PSF EL TOLL”. ATALFE/2022/15/03