tots els expedients

Ves enrere BIAR. PSF BENEJAMA 1. Anunci informació pública de sol·licituds d´autorització d´implantació sól no urbanitzable, AAP, AAC, ocupació de víes pecuàries i la DUP, corresponents a central fotovoltaica “PSF Benejama 1” i la seua infraestrucutra d´ evacuació, potència a instal·lar 23,496Mw, TM de Biar (Alacant), sotmesa a avaluació d´impacte ambiental ordinària.

BIAR. PSF BENEJAMA 1. Anunci informació pública de sol·licituds d´autorització d´implantació sól no urbanitzable, AAP, AAC, ocupació de víes pecuàries i la DUP, corresponents a central fotovoltaica “PSF Benejama 1” i la seua infraestrucutra d´ evacuació, potència a instal·lar 23,496Mw, TM de Biar (Alacant), sotmesa a avaluació d´impacte ambiental ordinària.