tots els expedients

Ves enrere BENILLOBA. Resolució STIEM, atorgant a SUNPOWER INVEST S.L., AI en sòl no urbanitzable, AAP, AAC i s'aprova el pla de desmantellament i de restauració del terreny i entorn afectat, d'una central fotovoltaica i de la seua infraestructura d'evacuació, a Benilloba, de potència instal·lada 1.260 kWn i potència dels mòduls fotovoltaics de 1.540 kWp,“FV BENILLOBA”. Expedient ATALFE/2020/195.

BENILLOBA. Resolució STIEM, atorgant a SUNPOWER INVEST S.L., AI en sòl no urbanitzable, AAP, AAC i s'aprova el pla de desmantellament i de restauració del terreny i entorn afectat, d'una central fotovoltaica i de la seua infraestructura d'evacuació, a Benilloba, de potència instal·lada 1.260 kWn i potència dels mòduls fotovoltaics de 1.540 kWp,“FV BENILLOBA”. Expedient ATALFE/2020/195.