tots els expedients

Ves enrere AYORA. Resolució de la DGIEM que atorga a EIDEN RENOVABLES, SLU, AAP i AAC per a central fotovoltaica “FV EIDEN”, de potència instal·lada 36,62 MWn (41,47 MWp), a situar a Ayora, inclosa la seua infraestructura d'evacuació d'ús exclusiu. ATREGI/2020/31/46

AYORA. Resolució de la DGIEM que atorga a EIDEN RENOVABLES, SLU, AAP i AAC per a central fotovoltaica “FV EIDEN”, de potència instal·lada 36,62 MWn (41,47 MWp), a situar a Ayora, inclosa la seua infraestructura d'evacuació d'ús exclusiu. ATREGI/2020/31/46