tots els expedients

Ves enrere AYORA - Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'AAP, AAC i DUP, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada «PLANTA FV AYORA CASES DE MADRONA» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència pique: 49,245 MW, potència nominal: 48,2 MW i capacitat d'accés concedida: 45 MW , sotmesa a avaluació d'impacte ambiental ordinària

AYORA - Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'AAP, AAC i DUP, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada «PLANTA FV AYORA CASES DE MADRONA» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència pique: 49,245 MW, potència nominal: 48,2 MW i capacitat d'accés concedida: 45 MW , sotmesa a avaluació d'impacte ambiental ordinària