tots els expedients

Ves enrere ASPE. Resoluc STIEM Alacant atorgant a SG IBERIA 2021, S.L.U. autorizac implantac solc no urb, autorizac admin prèvia, autorizac admin construcc, i aprovació pla desmantellament i restauració del terreny i entorn afectat per a central fotovoltaica, potència instal·lada 950,4 kW, “PSF EL TOLOMÓ”, inclosa la infraestructura d'evacuació. ATALFE/2022/35/03.

ASPE. Resoluc STIEM Alacant atorgant a SG IBERIA 2021, S.L.U. autorizac implantac solc no urb, autorizac admin prèvia, autorizac admin construcc, i aprovació pla desmantellament i restauració del terreny i entorn afectat per a central fotovoltaica, potència instal·lada 950,4 kW, “PSF EL TOLOMÓ”, inclosa la infraestructura d'evacuació. ATALFE/2022/35/03.