tots els expedients

Ves enrere ANDILLA. Anunci pel qual se sotmeten a IP les sol·licituds d'autorització de plantació en sòl no urbanitzable, AAP, AAC, ocupació de VVPP i ocupació de muntanyes GVA, corresponents a una central fotovoltaica denominada «FV ANDILLA» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència màxima total (pic): 1,118 MWp, Pn dels inversors: 0,99 MW i capacitat d'accés concedida: 0,99 MW

ANDILLA. Anunci pel qual se sotmeten a IP les sol·licituds d'autorització de plantació en sòl no urbanitzable, AAP, AAC, ocupació de VVPP i ocupació de muntanyes GVA, corresponents a una central fotovoltaica denominada «FV ANDILLA» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència màxima total (pic): 1,118 MWp, Pn dels inversors: 0,99 MW i capacitat d'accés concedida: 0,99 MW