tots els expedients

Ves enrere ALZIRA-ALBERIC. Anunci pel qual se sotmeten a IP les sol·licituds d'autorització d'implantació en SNU, AAP, AAC, corresponents la central FV denominada «PSF ISRA 1» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència màxima total dels mòduls fotovoltaics (pic): 5,544 MW, potència nominal dels inversors: 4,62 MW, i capacitat d'accés concedida: 4,62 MW. 

ALZIRA-ALBERIC. Anunci pel qual se sotmeten a IP les sol·licituds d'autorització d'implantació en SNU, AAP, AAC, corresponents la central FV denominada «PSF ISRA 1» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència màxima total dels mòduls fotovoltaics (pic): 5,544 MW, potència nominal dels inversors: 4,62 MW, i capacitat d'accés concedida: 4,62 MW.