tots els expedients

Ves enrere ALACANT. Resolució STIEM atorgant a FONTCALENT SOLAR S.L autorització implantació sòl no urb, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa construcció i pla desmantellament i restauració, de central producció energia elèctrica tecnologia fotovoltaica i infraestructura evacuació, a Alacant, potència 0,994 kWn, PSFV FONTCALENT SOLAR I”. Expte ATALFE/2020/123

ALACANT. Resolució STIEM atorgant a FONTCALENT SOLAR S.L autorització implantació sòl no urb, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa construcció i pla desmantellament i restauració, de central producció energia elèctrica tecnologia fotovoltaica i infraestructura evacuació, a Alacant, potència 0,994 kWn, PSFV FONTCALENT SOLAR I”. Expte ATALFE/2020/123