tots els expedients

Ves enrere ALACANT Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa construcció, de central fotovoltaica « FV SAN VICENSOL I » i infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar 5 MW, a situar a ALACANT. Expedient ATALFE/2021/58.

ALACANT Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa construcció, de central fotovoltaica « FV SAN VICENSOL I » i infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar 5 MW, a situar a ALACANT. Expedient ATALFE/2021/58.