tots els expedients

Ves enrere ALFAFAR I VALÈNCIA.Informació pública de la sol·licitud d'autorització administrativa, autorització administrativa de construcció, autorització de desmantellament i declaració en concret d'utilitat pública relativa al projecte de línia elèctrica d'alta tensió. Expedient ATLINE/2022/42/46.

ALFAFAR I VALÈNCIA.Informació pública de la sol·licitud d'autorització administrativa, autorització administrativa de construcció, autorització de desmantellament i declaració en concret d'utilitat pública relativa al projecte de línia elèctrica d'alta tensió. Expedient ATLINE/2022/42/46.