tots els expedients

Ves enrere ALCOI. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, corresponents a una central fotovoltaica denominada «FV LA CANAL ALTA» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar 0,95 MW, a Alcoi. Expedient ATALFE/2023/15/03.

ALCOI. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, corresponents a una central fotovoltaica denominada «FV LA CANAL ALTA» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar 0,95 MW, a Alcoi. Expedient ATALFE/2023/15/03.