tots els expedients

Ves enrere ALBATERA. Resolució STIEM atorgant a COOPERATIVA ELÉCTRICA-BENÉFICA ALBATERENSE, COOP.V. AI en sòl no urbanitzable, AAP, AAC i aprovant pla de desmantellament i restauració del terreny afectat, d'una central fotovoltaica i infraestructura d'evacuació, a Albatera, potència 3,078 Mwn, denominada “Huerto Solar Cooperativa Eléctrica Albaterense Manuel Serna Serna”. ATALFE/2021/19.

ALBATERA. Resolució STIEM atorgant a COOPERATIVA ELÉCTRICA-BENÉFICA ALBATERENSE, COOP.V. AI en sòl no urbanitzable, AAP, AAC i aprovant pla de desmantellament i restauració del terreny afectat, d'una central fotovoltaica i infraestructura d'evacuació, a Albatera, potència 3,078 Mwn, denominada “Huerto Solar Cooperativa Eléctrica Albaterense Manuel Serna Serna”. ATALFE/2021/19.