tots els expedients

Ves enrere GODELLETA. Informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en SNU, AAP, AAC, ocupació de vies pecuàries i DUP, en concret, corresponent a una central fotovoltaica denominada «GODELLETA 2» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència pique 49,995 MW, potència nominal 49,14 MW i capacitat d'accés concedida 45 MW, sotmesa a avaluació d'impacte ambiental.

GODELLETA. Informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en SNU, AAP, AAC, ocupació de vies pecuàries i DUP, en concret, corresponent a una central fotovoltaica denominada «GODELLETA 2» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència pique 49,995 MW, potència nominal 49,14 MW i capacitat d'accés concedida 45 MW, sotmesa a avaluació d'impacte ambiental.