tots els expedients

Ves enrere ALBAL. Informació pública sol·licituds autorització d'implantació en SNU, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció de central fotovoltaica denominada «PFV ALBAL 1» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència màxima total dels mòduls fotovoltaics (pic): 3,52 MW, potència nominal dels inversors: 3,27 MW i capacitat d'accés concedida: 3,35 MW.

ALBAL. Informació pública sol·licituds autorització d'implantació en SNU, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció de central fotovoltaica denominada «PFV ALBAL 1» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència màxima total dels mòduls fotovoltaics (pic): 3,52 MW, potència nominal dels inversors: 3,27 MW i capacitat d'accés concedida: 3,35 MW.