tots els expedients

Ves enrere ALBAIDA. IP sol·licitud d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, AAP, AAC i ocupació de vies pecuàries, central fotovoltaica denominada «PS IM2 ALBAIDA 2», amb potència màxima total dels mòduls fotovoltaics (pic): 49,92 MW, potència nominal dels inversors: 41,9 MW i capacitat d'accés concedida: 41,8 MW, sotmesa a avaluació d'impacte ambiental

ALBAIDA. IP sol·licitud d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, AAP, AAC i ocupació de vies pecuàries, central fotovoltaica denominada «PS IM2 ALBAIDA 2», amb potència màxima total dels mòduls fotovoltaics (pic): 49,92 MW, potència nominal dels inversors: 41,9 MW i capacitat d'accés concedida: 41,8 MW, sotmesa a avaluació d'impacte ambiental