tots els expedients

Ves enrere ALACANT. Anunci pel qual se sotmeten a nova informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, AAP, i AAC corresponents a la infraestructura d'interconnexió d'una central fotovoltaica denominada «FV FONTCALENT», amb potència a instal·lar 13,61384 MW, a Alacant. Expedient ATALFE/2022/1/03.

ALACANT. Anunci pel qual se sotmeten a nova informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, AAP, i AAC corresponents a la infraestructura d'interconnexió d'una central fotovoltaica denominada «FV FONTCALENT», amb potència a instal·lar 13,61384 MW, a Alacant. Expedient ATALFE/2022/1/03.