tots els expedients

Ves enrere AGULLENT I ONTINYENT. Anunci pel qual se sotmeten a I.P. les sol·licituds d'autorització d'implantació en SNU, AAP., AAC  i ocupació de VV.PP., i DUP, corresponents a una CF:«PFV ONTINYENT LA MAYANSA» i la seua infraestructura d'evacuació, amb Pp: 10,153 MW, Pn dels inversors: 9,250 MW i capacitat d'accés concedida: 9,075 MW, TM Agullent (València). Exp. ATALFE/2020/179

AGULLENT I ONTINYENT. Anunci pel qual se sotmeten a I.P. les sol·licituds d'autorització d'implantació en SNU, AAP., AAC  i ocupació de VV.PP., i DUP, corresponents a una CF:«PFV ONTINYENT LA MAYANSA» i la seua infraestructura d'evacuació, amb Pp: 10,153 MW, Pn dels inversors: 9,250 MW i capacitat d'accés concedida: 9,075 MW, TM Agullent (València). Exp. ATALFE/2020/179