tots els expedients

Ves enrere AGULLENT Anunci pel qual se sotmeten a IP les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, AAP, AAC, ocupació de VVPP, corresponents a una central fotovoltaica denominada «PSF AGULLENT CATALI» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència màxima total (pic): 5,080 MW, Pn: 4480 kW limitada amb PPC A 4250 kW i capacitat d'accés concedida: 4,25 MW

AGULLENT Anunci pel qual se sotmeten a IP les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, AAP, AAC, ocupació de VVPP, corresponents a una central fotovoltaica denominada «PSF AGULLENT CATALI» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència màxima total (pic): 5,080 MW, Pn: 4480 kW limitada amb PPC A 4250 kW i capacitat d'accés concedida: 4,25 MW