Avís

Els terminis per a presentar al·legacions són els indicats en l'anunci de cada expedient, publicat en els butlletins oficials

Energies renovables: castelló

« Ves enrere

XIXONA. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, ocupació de vies pecuàries, i la declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada « Planta Fotovoltaica Elawan Xixona II » i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar 23,495 MW, a situar en el terme municipal Xixona (Alacant), sotmesa a avaluació d'impacte ambiental. Expedient ATALFE/2020/118

XIXONA. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, ocupació de vies pecuàries, i la declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada « Planta Fotovoltaica Elawan Xixona II » i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar 23,495 MW, a situar en el terme municipal Xixona (Alacant), sotmesa a avaluació d'impacte ambiental. Expedient ATALFE/2020/118