Avís

Els terminis per a presentar al·legacions són els indicats en l'anunci de cada expedient, publicat en els butlletins oficials

Energies renovables: castelló

« Ves enrere

VILLENA. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, corresponents a una central fotovoltaica denominada «PSF Talaia Solar» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar 28 MW, a situar en el terme municipal de Villena (Alacant), sotmesa a avaluació d'impacte ambiental ordinària. Expedient ATALFE/2020/27.

VILLENA. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, corresponents a una central fotovoltaica denominada «PSF Talaia Solar» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar 28 MW, a situar en el terme municipal de Villena (Alacant), sotmesa a avaluació d'impacte ambiental ordinària. Expedient ATALFE/2020/27.