Avís

Els terminis per a presentar al·legacions són els indicats en l'anunci de cada expedient, publicat en els butlletins oficials

Energies renovables: castelló

« Ves enrere

LES USERES - PLANTA FOTOVOLTAICA - Sol·licitud d'autorització administrativa d'ínsta·lació de planta fotovoltáica de 3000 KWn, en TM de Les Useres.

LES USERES - PLANTA FOTOVOLTAICA - Sol·licitud d'autorització administrativa d'ínsta·lació de planta fotovoltáica de 3000 KWn, en TM de Les Useres.

Expedient ATREGI/2019/51/12