Avís

Els terminis per a presentar al·legacions són els indicats en l'anunci de cada expedient, publicat en els butlletins oficials

Energies renovables: castelló

Ves enrere SANT MATEU - HORTA SOLAR FOTOVOLTAICA - Sol·licitud d'autorització administrativa prèvia d'una horta solar fotovoltaica, en el terme municipal de Sant Mateu

SANT MATEU - HORTA SOLAR FOTOVOLTAICA - Sol·licitud d'autorització administrativa prèvia d'una horta solar fotovoltaica, en el terme municipal de Sant Mateu

Expedient ATREGI/2020/23/12