Avís

Els terminis per a presentar al·legacions són els indicats en l'anunci de cada expedient, publicat en els butlletins oficials

Energies renovables: castelló

« Ves enrere

PORTELL DE MORELLA - PARC EÓLIC LAS CABRILLASII - Sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, d'autorització administrativa prèvia, d'avaluació ambiental, d'autorització administrativa de construcció i ocupació de camins ramaders, corresponents a un parc eòlic denominat Las Cabrillas II, i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar de 13,80 MW.